Et problem jeg ønsker å løse: Skolesystemet

Vi fikk for en stund siden en oppgave hvor vi skulle skrive et innlegg om et problem vi ønsker å løse. Jeg har etter dette tenkt en del på hvilke problemer jeg har møtt på og fremdeles møter på i hverdagen. Og det er en ting som har slått meg, vi mennesker er utrolig flinke til å tilpasse oss uønskede situasjoner. I stedet for å gjøre noe med problemet, tilpasser vi oss bare og aksepterer situasjonen. Det er i hvert fall min erfaring. Og det er dette problemet jeg har lyst til å løse: Krav om tilrettelegging i skolegangen.

Hvorfor tar ingen ansvar?

Jeg har alltid hatt troen på at problemer må tas tak i ved roten og ikke i overflaten for at det skal bli skikkelig gjort. Vi ser det overalt, i relasjoner, i bedrifter og i samfunnsdebatter. De harde faktaene blir bare feid under teppet og en form for forklaring lures frem som alibi.

I vårt samfunn har vi et skolesystem som er bygd opp på EN måte, og skal passe tusener av ulike individer. Dette gir ikke mening for meg.

Som illustrert på bilde ovenfor, sa Einstein:
“Everyone is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

Ifølge opplæringsloven står det så fint at hver elev har krav på tilpasset opplæring. Er det vanskelig å lære på den måten læreren din underviser på? Eller føler du at du ikke får nok utfordringer i timene? Skolen skal stimulere deg til å bli bedre til å lære, og du skal få jobbe med varierte arbeidsmetoder. Gruppene du er i må ikke være større enn at det er mulig for deg å føle sosial tilhørighet. Som elev har du rett til å være med å velge undervisningsform.

Tror du det er mange som stiller disse kravene til læreren sin? Jeg tror svaret er nei, og at man heller bare tilpasser seg skolens undervisningsopplegg.

For er det rimelig å be en fisk om å klatre i et tre?

Er ikke meningen med å gå på skole at man skal tilegne seg kunnskap slik at man kan bli en selvstendig person? Denne generaliserende formen for undervisning tror jeg neppe vil ha en positiv effekt i fremtiden. Og jeg vet av erfaring at om man skulle være tøff nok til å ytre sine meninger om å få ting tilrettelagt reagerer ikke læreren med et positivt utbrudd. Dette vil nemlig i mange tilfeller bety ekstra arbeid for læreren og det er særdeles upopulært.

Skolesystemet burde legge mer vekt på at alle er født forskjellig, det er ulike måter å tenke på, og alle har ulike måter å løse et problem på. Dette burde ikke være et problem, men en fantastisk ressurs! Ved at man tvinger alle gjennom den samme “trakten” risikerer man å dempe unges fantasi og kreativitet. Skolesystemet per i dager fungerer som et utsilingssystem.

Samfunnsøkonomi 
Er det et økonomisk spørsmål? Vi ser at det er et utbrudd av privatskoler,og jeg spør meg selv, er dette en tilfeldighet eller et resultat av at offentlige skoler ikke klarer å henge med i samfunnets utvikling?

For som Leif Andre Trøhaugen skrev i en kronikk i Aftenposten 17.Juni 2015: “Men hva om vi kunne gjøre det på nytt? Hva slags skole ville vi laget da?” Vi må tørre å tenke nytt!


Skjermbilde fra Aftenposten 17.Juni 2015

Mange ressurssterke foreldrene prioritererå ha barna sine på privatskoler som er oppdaterte og følger med på utviklingen som skjer. Feks: Det skal ikke mange Google søk til før du kommer over en rekke artikler om at samarbeid er beste måten å lære på. Du skal ut i et arbeidsliv hvor evnen til å samarbeide settes høyt og er en egenskap alle burde øve seg på. Hvorfor ekskluderer det norske skolesystemet denne formen for læring kan ikke vites. Og er argumentet at det er for tidkrevende og for dyrt er dette et for dårlig svar på hvorfor ikke vi, som et av verdens rikeste land, kan klare å få til et fremtidsrettende undervisningssystem!

La meg konkludere; Jeg syns ikke bare at det burde være lettere å få tilrettelagt undervisning, det skal være en selvfølge! Vi er ikke like, så hvorfor skal alle lære på samme måte?  Jeg vet om utallige personer som hver dag går på skolen å føler at de ikke blir hørt eller sett der de er. La oss skape et utdanningssystem som alltid ser fremover og tilrettelegger slik at alle får muligheten til å mestre og se sin verdi.

For å få til dette mener jeg det burde være obligatorisk for lærere å ha kurs i hvordan tilrettelegging kan gjennomføres. Antall fag burde reduseres, jeg mener færre obligatoriske fag og mer valgfag. Per dags dato er det slik at om du kommer opp i Nynorsk og Norsk muntlig på eksamen sitter du igjen med hele 6 Norsk karakterer, dette er unødvendig.  Det burde være mer fokus på at alle lærer ulikt og det er faktisk ikke alltid slik at de med best karakterer er smartest, det betyr bare at de har en undervisning som passer dem. Det er faktisk ikke vanskeligere (eller lettere) en det!

 

– Andrea Tomine Breilid-